Molde Bærekrafthub

Bærekraftige bygg - Oppnåelig for alle

Vi ønsker å bidra mot en mer bærekraftig bygg- og eiendomsbransje for alle, gjennom produkter og tjenester som møter markedets behov for bærekraft.

Icon: Passion

Lidenskap

Vi brenner for å skape en mer bærekraftig bygg- og eiendomsregion gjennom digitalisering, effektivisering og kunnskap.
Icon: Pathfinder

Formidler

Vi ønsker å gjøre bærekraft håndgripelig. Molde Bærekrafthub er en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling.
Icon: Innovative

Innovasjon

Vi legger til rette for å fremme innovasjoner innen bygg og eiendom, og er en pådriver for at disse implementeres i anskaffelser.
Icon: Collaboration

Samarbeid

Vi opererer i grensesnittet mellom privat og offentlig sektor og er en naturlig samarbeidspartner for bransjens aktører.

Hvem er vi?

Bygg- og eiendomsbransjen står ovenfor store utfordringer. Vi må bruke mindre energi, vi må bruke mindre ressurser, og vi må senke klimagassutslipp. Samtidig må vi stålsette oss for å håndtere på både fysisk- og overgangsrisiko.

Molde Bærekrafthub skal bidra i arbeidet med å løse disse utfordringene, ved ESG-måling av bygninger og legge til rette for kompetanseheving.

Ved å utføre en ESG-måling av bygninger dannes et totalbilde over hvordan bygget presterer i tråd med nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer. Resultatet fra målingen gir et kunnskapsgrunnlag for mer effektiv drift.

Vi har flotte lokaler der vi inviterer til kurs, foredrag, studieturer og mindre formelle samlinger for å bygge kompetanse og dele erfaringer. Vi skal forbedre regionens samhandling og øke tilgangen på ny kunnskap og nye produkter.

Mockup showing Molde Hub for Sustainability's logo on a green background