Møteplassen

Møteplassen

Bygg- og eiendomsbransjens møteplass

Molde Bærekrafthub legger til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling gjennom å etablere en møteplass for bygg- og eiendomsbransjen. Våre lokaler brukes aktivt til møter, fagsamlinger, kurs og uformelle arrangementer. Dette danner grunnlaget for at Molde Bærekrafthub utvikler seg til et kunnskapssenter for bærekraft i bygg- og eiendom.

Bli inspirert

Som deltaker i nettverket vil du bli invitert til månedlige sesjoner med faglig utbytte. Dette kan være i form av foredrag eller mer interaktive undervisningsformer, som workshops. Vi bringer inn kompetanse fra dyktige mennesker over hele landet og skaper en arena der deres kunnskap kan videreformidles. Tema og innhold i sesjonene vil variere, men de vil alltid omhandle relevante perspektiver for de som jobber i bygg- og eiendomsbransjen. Det vil bli løpende publisert arrangementer på vår hjemmeside, og på våre kanaler i sosiale medier.

Lær av hverandre

Samspill vil være en essensiell del av løsningene for de mange utfordringene vi står ovenfor. Ta i bruk Molde Bærekrafthub som en arena for utvikling, gjennom å dele dine problemstillinger og erfaringer - samt få innspill fra dine bransjekolleger. Vi ønsker å hente inn ekstern kompetanse om ulike tema, men også høre og lære av hvordan arbeid med disse temaene har blitt utført av regionens aktører. Vi mener at innovasjonsevne ikke nødvendigvis handler om ny teknologi og kunnskap, men hvordan den brukes, og om det finnes nye måter å anvende de på.

Afterwork

Vi har også et ønske om å bygge relasjoner utenfor tjeneste og normert arbeidstid. Afterwork er den uformelle møteplassen hos Molde Bærekrafthub. Målet med Afterwork er at bransjens aktører skal møtes for å bygge og forsterke relasjoner seg i mellom. Vi har troen på at styrkede relasjoner mellom tverrfaglige aktører kan føre til interessante diskusjoner som på sikt kan løfte bransjens kunnskapsnivå, og styrke samarbeid mellom ulike bedrifter. Denne typen arrangement er i testfase, og vil bli arrangert månedlig.

Studietur

Vi gjør mye godt i Norge, men det er fortsatt anledninger for å lære av utenlandske aktører. I Molde Bærekrafthub ønsker vi å arrangere studieturer som bidrar for økt kompetanse og kjennskap til nye produkter og løsninger. Gjennom å delta på konferanser, se foredrag og få oppleve bygningen i verdenstoppen, kan man ta med seg viktig lærdom i bagasjen hjem. Tidligere har Molde Bærekrafthub arrangert studietur til London for Fylkeskommunalt Eiendomsforum, til stor suksess. Vi arrangerer hele oppholdet, fra oppmøte på destinasjon til tidspunktet der hjemreisen begynner. Ta kontakt for å melde interesse.

En oppfordring..

Dersom du ser et behov for faglig utvikling i din bedrift, er du garantert ikke alene. Ta kontakt med oss og fortell oss hvilket område dere ønsker å undersøke nærmere. Vi vil ta på oss oppgaven med å fasilitere for en samling der kunnskapen også kan nå ut til flere av regionens aktører.