Sirkulær økonomi i praksis
25
.
10
-
2023
12:00
Molde Bærekrafthub | Julsundvegen 47A, 6412 Molde

Sirkulær økonomi i praksis

Sirkulær økonomi i praksis

Det finnes mange gode initiativer for hvordan vi kan opptre mer bærekraftig, gjennom å ta sirkulær økonomi ut fra ordboken - og sette det ut i den virkelige verden. På dette arrangementet vil du få mulighet til å bli inspirert av erfaringer fra Bodø kommune, forstå verdikjedene for el-avfall, og mulighet til å melde deg på forskningsprosjekt for massekartlegging av hele landet.

Kort om sirkulær økonomi

I dag er verdens naturressurser under sterkere press enn tidligere. Fremover vil vi oppleve stadig mer begrenset tilgang på materialer, grunnet økt befolkning og høyere forbruk. Ressursene vi har i dag må forvaltes langt mer effektivt. Vi må minimere produksjonen av avfall, og omdanne materialer til nye ressurser.

CityLoops

Tor Gausemel Kristensen er første innleder. Tor er leder for bærekraft og utvikling i IRIS-Salten. Tidligere har Tor vært prosjektleder i Bodø kommunes EU-prosjekt: CityLoops. CityLoops-samarbeidet har bidratt til å utvikle en veileder for sirkulær byggebransje "Circular Construction in Europe: Handbook for Local and Regional Governments".

Denne veilederen viser arbeidet Bodø kommune gjorde i forhold til prosjektet "Ny by - ny flyplass". I dette prosjektet tok Bodø kommune tak i en betydelig utfordring - hvordan vi håndterer bygge- og riveavfall i store byutviklingsprosjekter. De fokuserer på å oppmuntre til gjenbruk og ombruk av materialer, strukturer og masser.

Dette innlegget er en fantastisk mulighet til å lære om en nyskapende tilnærming til hvordan det kan være mulig å påvirke fremtidige utviklingsprosjekter. Tor demonstrerer at det er mulig å redusere avfall, og legge til rette for mer gjenbruk og ombruk, samt øke deltakelsen fra innbyggere og andre interessenter.

El-avfall

Terje Lauvaas Andersen er andre innleder hos oss. Terje er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, og holder en PhD-tittel i logistikk. Hans doktorgradsarbeid omhandler planlegging og kontroll på veridkjeder. Dette arbeidet er viktig for å avdekke muligheter for hvordan produsentene kan støtte oppunder sirkulære livsløp på produkter.

I dag blir omtrent 17% av vårt elektroniske avfall resirkulert globalt, og dette er ikke godt nok. I en sirkulær økonomi må ressursene forbli i kretsløpet så lenge som mulig. Ved å gjenvinne elektronisk avfall vil det bli mindre behov for å utvinne nye råmaterialer til nye produkter. Dette innlegget er med på å danne forståelse av verdikjeder, og hvilket ansvar vi har som forbrukere.

Landsdekkende kartlegging

Nathalie Labonnote er siste innleder. Nathalie er forskningsleder i avdeling for Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i SINTEF. Nathalie kommer for å snakke om deres prosjekt, der målet er å kartlegge hvilke ressurser hver enkelt by besitter. Dette foregår gjennom å kartlegge bygningsmasse gjennom en digital transformasjon. De hevder at ved å kartlegge bygg, og laste opp informasjon av byggeår - så kan byene sitte igjen med en ressursbank.

SINTEF ønsker at Molde skal bli med på prosjektet, og på den måten danne kunnskap om egne bygninger, hva de er bygget av - og hvor masse kan hentes fra. I tillegg til spennende prosjekt er Nathalie en dyktig innleder som fenger alle og en hver. Dette innlegget byr på en spennende mulighet til å bli med inn i et prosjekt, som kan påvirke hvordan vi tenker ressurser i fremtiden.

Påmelding

Meld deg på i Forms, ved å klikke her: PÅMELDINGSLENKE